BAPTISMS / CHRZTY

Baptisms in English

 

Sacraments of Baptism in 2021 will be celebrated on November 14; in 2022 on February 13, April 24, June 12, September 18, and November 13.

 

All these days are Sundays. The celebration begins at 3:00 PM sharp. We advise all family members and guests to arrive at our church on time; we will not be waiting for any latecomers.

 

In order to request this Sacrament, please call the Rectory Office. You will then have to meet with the Pastor.

 

The Sacrament of Infant Baptism will be celebrated at the request of at least one parent who is a registered parishioner of St. Joseph Church. No Baptisms will be taken if requested by grandparents or other relatives. Requests from outside of St. Joseph's Community will be taken once permission is granted by the Pastor of either one of the parents' home parish.

 

In order to request this Sacrament, one of the parents/guardians should call the Rectory Office at (718) 739-4781. If the pastor is not available at the time of the call, he will call you back and discuss with you a convenient date and time for a pre-baptismal meeting with him. This meeting is to take place only when the required paperwork is completed. 

 

Paperwork
As practiced everywhere, we require a copy of the child's birth certificate. Please, bring the Application Form filled out along with the birth certificate to the Parish Office.

 

YOU CAN USE THE PDF FORM BELOW AND RETURN IT TO OUR PARISH OFFICE ALONG WITH A COPY

OF THE CHILD'S BIRTH CERTIFICATE OR FILL OUT THE FORM AT THE BOTTOM OF THE PAGE

 

 

 

 

 

 

 

Godparents
Ideally, the newly baptized child should have two godparents: godmother and godfather. Their task is to help the parents in the process of RAISING THEIR CHILDREN IN FAITH. If for some reason the parents are unable to fulfill their obligation, the godparents become responsible for that task. As stated in the Canon Law (Canon 874), at least one godparent is required who is Catholic and fully initiated in the sacramental life of the Church (who is baptized, received first communion and confirmation). The other godparent can be a baptized Christian of other denomination; however, non-Christians are not allowed to become godparents due to the fact that they can't fulfill an obligation of raising a child in the Catholic faith.
We, at St. Joseph's, do not require a letter from a respectful pastor (as required elsewhere) who would certify a person's ability to become a godparent. In our view, it is a matter of conscience and personal responsibility to God, to the parents of the child and the child itself, that one accepts this important role of a godparent.

 

Donation
A donation to St. Joseph's church, prior to or after the baptism, is much appreciated. Please, insert your donation (cash or check) into a plain envelope, and write on it the name of the baptized child. The amount of donation is at your discretion.

 

Certificate
After the Baptism has taken place the record of the Sacrament will be entered in the Baptismal Register of St. Joseph Church. In the future, you will be asked to produce your child's Baptismal Certificate for the First Communion and Confirmation purposes. You will be able to obtain it from our office. Also, after the Baptism a proper Certificate of Baptism will be mailed to you at the listed address.

 

We congratulate you on the fact that you have a child

and we welcome your child as a fellow Catholic Christian here at St. Joseph's.

Chrzty po polsku

 

Chrzty św. po polsku są udzielane we wspólnie uzgodnionym terminie, którym jest zwykle weekend,     z wyłączeniem okresu Wielkiego Postu. Chrzest św. udzielany jest w ramach osobnego nabożeństwa, a nie w czasie Mszy św. Najczęstszą praktyką jest chrzest w niedzielę bezpośrednio po Mszy św. o godz. 10:45. Dokładną datę należy bezpośrednio umówić z proboszczem. Prosimy o podanie proponowanej daty w "Notes" na dole formularza elektronicznego.

 

Chrzty przyjmowane są jedynie od rodzin zarejestrowanych w naszej Parafii. Do chrztu zgłasza ojciec lub matka; tylko takie zgłoszenia są przyjmowane. Nie przyjmujemy zgłoszeń od zatroskanych babci lub sąsiadów.

 

Formalności obejmują wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego do Chrztu oraz dołączenia kopii Aktu Urodzenia. 

 

FORMULARZ ZŁOSZENIOWY MOŻNA POBRAĆ PONIŻEJ LUB WYPEŁNIĆ NA DOLE STRONY

 

 

 

 

 

 

 

Chrzestni

Osoby dostępujące godności Ojca lub Matki Chrzestnej są współodpowiedzialne za rozwój danego dziecka w wierze. Jest to wielka godność, ale także i odpowiedzialność!

W oparciu o kodeks Prawa Kanonicznego (Kanon 874), chrzestnym może zostać katolik bierzmowany, który przyjął już Sakrament Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić. Osoba ochrzczona należąca do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczona tylko razem z chrzestnym katolikiem, i to jedynie jako świadek chrztu. 

W naszej Parafii nie wymagamy specjalnego zaświadczenia wystawianego przez proboszcza parafii do której należy chrzestny. W naszym rozumieniu godność chrzestnego pociąga za sobą odpowiedzialność na wielu poziomach: względem dziecka, rodziców, Boga i własnego sumienia. Żadne zaświadczenie nie jest w stanie tego zagwarantować, jedynie odpowiedzialne podejście do tego zadania.

Ofiara

Kwestię ofiary za udzielony chrzest zostawiamy rodzinom proszącym o chrzest; za wszelką ofiarę bardzo dziękujemy. Prosimy w tym wypadku posłużyć się kopertą, na której należy napisać imię dziecka otrzymującego chrzest. Ofiarę można złożyc w dowolnym czasie: przed lub po chrzcie.

Świadectwo Chrztu Świętego

Po odbytym chrzcie nasze Biuro Parafialne wyśle pamiątkowy certyfikat Chrztu św. na adres podany w Formularzu Zgłoszeniowym. Nie jest on tożsamy z Świadectwem Chrztu Swiętego jakie jest wymagane np. przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania lub Małżeństwa. W tym celu należy skontaktować się z naszym Biurem Parafialnym.

Rodzicom proszącym o udzielenie Sakramentu Chrztu Św. gratulujemy faktu urodzenia lub adoptowania potomstwa oraz z radością witamy we wspólnocie katolickiej kościoła św. Józefa!