top of page

KRÓTKA HISTORIA KOŚCIOŁA ŚW. JÓZEFA

 

W dniu 1 kwietnia 1900 roku, stale powiększająca się grupa Polaków zamieszkująca w Jamajce założyła Towarzystwo Bratniej Pomocy św. Józefa. Ta dość mała grupa ludzi założyła w efekcie fundusz wspomagający Polaków w potrzebie. W 1902 roku otrzymała ona zezwolenie ze strony Charlesa McDonnella, ówczesnego Biskupa Diecezji Brooklyn, na odprawianie Mszy w niemieckim kościele Najświętszej Maryi Panny. Tamtejszy proboszcz, ks. Ignacius Zeller chętnie zgodził się na to. W tym samym roku, Biskup wyznaczył ks. Emila Streńskiego jako wikariusza tejże parafii. W 1904 roku, ze wzgledu na stały wzrost liczby Polaków w okolicy, biskup McDonnell ustanowił ks. Streńskiego proboszczem nowopowstałej parafii św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, jak brzmi jej pełna nazwa, choć praktycznie niestosowana.

W międzyczasie zaczęto rozgladać się za odpowiednią parcelą pod przyszły kościół. Znaleziono stary, kolonialny dom, który zmodyfikowano do roli tymczasowego kościoła. Biskup Brooklynu zapłacił za ten dom $4,200. Pierwszą mszę odprawiono tam 1 września 1904 roku. W przeciągu dwóch tygodni odbył sie pierwszy chrzest, a tydzień później pierwszy ślub. Cała wspólnota natychmiastowo zaangażowała się w projekt przyszłego kościoła. W marcu 1907 roku odbyło się wbicie pierwszej łopaty. W dniu 5 maja poświęcono kamień węgielny. Cała świątynia została ukończona w przeciągu 8 miesięcy przez firmę budowlaną Hoffman. Całkowita cena nowego kościoła wyniosła $70,100. Nowopowstały kościół św. Józefa ma 140 stóp (43 m.) długości, 43 stopy szerokości (13 m.), oraz 70 stóp wysokości (21 m.). Kościół wyposażony jest w dwa rzędy po 28 ławek. Łącznie z chórem, kościół może pomieścić 600 osób (nie licząc miejsc stojących), mimo iż jego oficjalna pojemność określona jest na 452 osoby.

Dzień konsekracji kościoła miał miejsce w Święto Dziękczynienia, 28 listopada 1907 roku.

Obecnie, 110 lat od momentu konsekracji, z dumą obserwujemy wspólnotę pochodzącą z ponad 50 krajów Afryki, Europy, Karaibów, Ameryki Łacińskiej oraz Azji czczących Boga in jednym kościele św. Józefa, Oblubieńca Maryi.

 

 

PROBOSZCZOWIE:

 

 1. Emil Streński 1904-1917

 2. Stanisław Rysiakiewicz 1917-1950

 3. Edward Olszewicz 1949-1950 (administrator)

 4. Jan A. Regulski 1950-1967

 5. Emil Balutowski 1967-1969

 6. Edward Mańkowski 1969 (administrator)

 7. Wincenty Pitkiewicz 1969-1992

 8. Adam Szpak, SDS 1992-1994

 9. Krzysztof Bugno, SDS 1995-1998

 10. Andrzej Kiełkowski, SDS 1998-2007

 11. Richard Zuk 2007-2010

 12. Chris J. Piasta 2010-2023

 13. Cezariusz Jastrzębski 2023 - Present

bottom of page