top of page

Nasze Motto

Uczniowie Boga | Uczniowie Miłości

Nasz Cel

Czynienie Wiary i Kościoła czymś istotnym poprzez stawanie się apostołami względem tych, którzy szukają Boga i Jego Miłości​

Nasz Plan

Pragniemy odnajdywać działanie Ducha Świętego w naszym życiu codziennym. On stawia nam wezwanie, by kreatywnie przeżywać naszą wiarę. Traktujemy naszą wiarę poważnie, a nie jako tradycję, bądź styl życia. Podejmujemy nową drogę, by z radością przeżywać naszą różnorodność jako odbicie Bożej Miłości w nas.

Chcemy przeżywać radość bycia uczniem Chrystusa poprzez kult i służbę.​

Podstawy życia naszej Parafii:

BÓG jest źródłem naszego życia. Usiłujemy czcić Boga w każdym skrawku naszego życia, począwszy od modlitwy, aż do poświęcenia naszego czasu, zasobów i talentów.

 

RADYKALNE ŻYCIE jest naszym wymogiem. Nie jest to jedynie chrześcijański styl życia, ale szczere, dogłębne i autentyczne stawanie się obecnie „drugimi Chrystusami”.

 

APOSTOLSTWO: Wierzymy, iż zostaliśmy wezwani do tego by pójść do tych, którzy potrzebują Boga i jego Miłości. Aktywnie poszukujemy tych, którzy są odrzuceni, bowiem „kamień odrzucony przez budujących, stał się kamieniem węgielnym. Przez Boga to się stało i cudem jest w naszych oczach” (Psalm 118:22-23).

 

WSPÓLNOTA: Wierzymy, iż Bóg wezwał nasz do wzrostu we wspólnocie i relacjach pomiędzy nami i Bogiem. Osiągniemy to poprzez przeżywanie z radością naszego bogactwa jednorazowości, zarówno w sensie całej wspólnoty jak i odkrywanie jej w Małych Grupach.

 

ZAANGAŻOWANIE: Wierzymy, iż wiara bez uczynków jest martwa (por. Jakub 2:14-26). Zostaliśmy wezwani do aktywnego zaangażowania w służbę i misje, w oparciu o dary dane nam przez Boga. Dlatego też niesiemy Miłość innym, zarówno indywidualnie oraz jako wspólnota.

Co jest dla nas ważne?

 

Kult

Wyznajemy i praktykujemy nauczanie Kościoła Rzymskokatolickiego w duchu II Soboru Watykańskiego. Eucharystia jest centrum naszej wiary, którą pragniemy urzeczywistniać i w której pragniemy służyć jako uczniowie Chrystusa.

Cenimy piękno oraz różnorodność kultu

 

Naśladownictwo

Wierzymy, iż Pismo Święte zawiera Słowo Boga. Pragniemy wnosić to Słowo w nasze życie codzienne. Jesteśmy przekonani, iż Boże Słowo ma moc zmieniać nasze życie, oraz życie innych ludzi. Oczekujemy przemiany życia.

Cenimy głęboką przemianę życia

 

Wspólnota

Wierzymy, iż Chrystus stworzył nas jako jedną rodzinę i jedną wspólnotę. Pragniemy budować Kościół w naszej całej wspólnocie oraz w Małych Grupach, w których bracia i siostry są bardziej intymnie otwarci na to, by widzieć, czuć i działać jako uczniowie Chrystusa.

Cenimy naszą wspólnotę

 

Służba

Wierzymy, iż Duch Święty obdarzył nas darami, by coraz bardziej otwierać się i angażować w naszej wspólnocie, a także poza nią: w naszym mieście, kraju i świecie.

Cenimy wyzwanie służby innym

 

Apostolstwo

Wierzymy, iż Bóg „przyszedł by szukać i ocalić to, co zginęło” (Łukasz 19:10). Oczekujemy tego, by także przyprowadzić innych do naszej wspólnoty. Jesteśmy otwarci na innych wokół nas. Chcemy angażować się i podtrzymywać nici przyjaźni z nimi.

Cenimy wzrost

*Przypomnienie: Jeżeli w ciągu 6 miesięcy, kancelaria nie otrzyma od państwa donacje, zostaną państwo  wyłączeni z członkowska parafi. Parafia nie będzie pokrywać kosztów wysyłki kopert bez uzasadnienia. Następnie, jeżeli państwo zaponiną swojej parafialnej kopert, to bardzo proszę o użycie dostępnych z tyłu kościoła. Wystarczy państwa nazwisko lub numer zarejestrowania.*

bottom of page