NEWS / WIADOMOŚCI

Here you can get the latest news about our community

Tutaj znajdziesz aktualne informacje z życia naszej wspólnoty

NEWS IN ENGLISH

 

 

NEW WAYS OF MAKING SUNDAY COLLECTIONS

Instead of using envelopes, you can now donate to our church electronically or simply connect your credit card or bank account and set up amounts you would like to donate to first and/or second collection.

Just go to stjjamaica.onlinegiving.org

 

HERITAGE DAYS

As we have done in previous years, there are still two Heritage Days celebrated this Summer:

 

  • On Sunday, August 25, there will be African Heritage Mass

  • On Sunday, October 6, the Polish Community celebrates Pulaski Parade on 5th Avenue in Manhattan.

  • Both days Mass in English will be at 10:45 AM.

 

FEAST OF THE ASSUMPTION

On Thursday, August 15, the Church will celebrate the solemnity of the Assumption of Mary, which is a holy day of obligation. There will be a Mass in English that day at 6:30 PM.

 

ANNUAL MISSIONARY APPEAL

Next Sunday, August 18, we will have an Annual Missionary Appeal. That is why there will be a visiting missionary priest. He will be preaching at both masses. The First Collection will be dedicated to supporting missions.

 

FREE MAMMOGRAMS

Come in for a FREE mammogram and Clinical Breast Exam for

  • Women 40-79 with health insurance

  • Women 50-79 no health insurance

  • Currently living in NYC

  • No mammogram in the past 12 months

 

All services are free. Uninsured patients also welcomed. St. Pius X Church, 249-03 147 Drive, Rosedale. Sunday, September 1, 9:00 AM to 4:30 PM. For an appointment, call (516) 435-8808, or (877) 628-9090.

GOLDEN AGE CLUB

Are you retired? Can you spare 3 hours of your time every 1st Thursday of the Month? Would you like to meet other Retirees?  Then… St. Joseph Catholic Church Golden Age Club invites you to become a member.

Interested? Contact Parish Office at (718) 739-4781

Ms. Enid Pottinger at (917) 306-5648

Matthew Diaz at (646) 240-5263.

 

BAPTISMS & "GENESIS" MEETINGS

These are the dates for Baptisms and "Genesis" meetings in 2019: May 5, September 8 and November 17. All these days are Sundays. Baptisms begin at 3:00 PM and "Genesis" Meetings at 4:00 PM. Both Baptisms and "Genesis" meetings will take place in the church.

 

 

 

WIADOMOŚCI PO POLSKU

 

 

ELEKTRONICZNA KOLEKTA

Istnieje już możliwość kolekty eletronicznej przez użycie telefonu lub ustawienie cyklicznych kolekt przy użyciu karty kredytowej lub bezpośrednio z konta bankowego. Wystarczy zalogować się na stronie internetowej stjjamaica.onlinegiving.org

POLSKA SZKOŁA ŚW. JÓZEFA

Kontynujemy rejestrację do Polskiej Szkoły św. Józefa na rok szkolny 2019—2020. Formularze rejestracyjne dostępne są przy wejsciu do kościoła oraz na stronie www.stjpolishschool.org

 

SPOTKANIA „GENESIS”

Rejestracja w naszej Parafii możliwa jest tylko i wyłącznie w trakcie spotkania “Genesis”. Spotkanie to tłumaczy zarówno założenie funkcjonowania, oraz wyjawnia wszelkie prawa i obowiązki wynikające z tytułu członkostwa w naszej wspólnocie parafialnej. Spotkania te mają miejsce po mszy świętej o 10:45 i trwają około 30 minut. W 2019 spotkania te odbędą się w niedziele: 8 września oraz 17 listopada.

 

DOROCZNY APEL BISKUPA

Rozpoczęliśmy już Doroczny Apel Biskupa. W tym roku nasza parafia musi zebrać kwotę $8,640, co jest około $500 mniej niż w zeszłym roku.  Prosimy naszych Parafian o przemyślenie i przemodlenie tej sprawy i wsparcie zarówno naszej Parafii jak i Diecezji. Na dzień dzisiejszy zebrali-śmy $3,487. Za wszelkie donacje dziękujemy!

 

POKOLENIA WIARY

Wraz z całą Diecezją, rozpoczęliśmy w 2015 roku Kampanię Finansową „Pokolenia Wiary”. Naszym celem było zebranie w przeciągu 5 lat sumy $120,000 na rzecz różnych potrzeb diecezjalnych. Po przemyśleniu i przemodleniu sprawy, każda rodzina wyraziła swój cel finansowy. Jako wspólnota parafialna, obiecaliśmy że w przeciągu 5 lat zbierzemy ogólnie $193,528.00, z czego nasza Parafia otrzyma $121,481.00. Na dzień dzisiejszy (1.5 roku przed końcem Kampanii) zebralismy razem $85,685, z czego nasza Parafia otrzymała $38,295. Okazuje się, że 27 rodzin, pomimo iż zobowiązali się do przeznaczenia różnych sum na ten cel, nie przesłali jeszcze ani centa, przez co na wskazany cel nie wpłynęło $25,923.37. Kolejne 38 rodzin coprawda dokonało pewnych wpłat, ale zalega z ratami na sumę $28,180.02.

Sumując, 65 rodzin naszej Parafii zalega z wpłatami bądź całościowo lub częściowo na ogólną sumę $54,103.39.

 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

W czwartek, 15 sierpnia przypada uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny. Jest to święto nakazane. W tym dniu Msza w języku polskim zostanie odprawiona o 7:30 wieczorem.

 

MSZA DZIEDZICTWA AFRYKAŃSKIEGO

Przypominamy, iż w niedzielę 25 sierpnia przypada Msza Dziedzictwa Afrykańskiego. Z tego też tytułu w dniu odwrócona zostanie kolejność Mszy: Msza po polsku będzie o 9:00, zaś wspomniana Msza Dziedzictwa będzie o 10:45 z besiadą przez cały dzień na terenie przykościelnym.